MB360 tự hào đem đến người dùng
giải pháp quản lý bán hàng
toàn diện, tập trung và mạnh mẽ!

Điều khoản thỏa thuận và Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật

 1. 1. Sự bảo mật

MB360 Limited (“MB360”) cam kết sẽ đảm bảo quyền riêng tư của người sử dụng (“Người sử dụng”).

 1. 2. Ứng dụng

Chính sách bảo mật này áp dụng cho toàn bộ thông tin cá nhân cung cấp bởi Người sử dụng trên website Mb360.vn (“Website”) hay được gửi email đến MB360, cũng như các thông tin khác có thể được tự động lấy ra thông qua các dịch vụ mà MB360 cung cấp trên Website (“Dịch vụ”).

 1. 3. Thỏa thuận

Bằng việc truy cập vào Website và/hoặc sử dụng Dịch vụ, tất cả Người sử dụng bằng lòng với việc thu thập, sử dụng, tiết lộ, lưu trữ và xử lý thông tin của họ theo đúng Chính sách bảo mật này.

 1. 4. Thay đổi về Chính sách bảo mật

MB360 có thể hoàn thiện hay cập nhật Chính sách bảo mật này trong tương lai, cùng với việc có hoặc không thông báo tới Người sử dụng. Tất cả Người sử dụng đồng ý chịu ràng buộc bởi Chính sách bảo mật, chính sách này có hiệu lực ngay tại thời điểm người dùng truy cập Website và/hoặc khi sử dụng Dịch vụ.

 1. 5. Thông tin cá nhân

Để sử dụng Dịch vụ, mọi Người sử dụng cần cung cấp một số thông tin cá nhân nhất định như địa chỉ email, họ tên, địa chỉ, số máy di động, giới tính và ngày sinh. Người sử dụng có thể được yêu cầu cung cấp nhiều thông tin hơn trong tương lai.

 1. 6. Sử dụng thông tin và dữ liệu

Các thông tin cá nhân mà Người sử dụng cung cấp sẽ chỉ được sử dụng trong liên kết với các Dịch vụ được cung cấp bởi MB360, nhằm liên lạc với Người sử dụng thông qua các Dịch vụ hoặc hợp tác với chính quyền, việc kinh doanh hay các cơ quan quản lý. MB360 có quyền sử dụng dữ liệu liên quan tới việc sử dụng các Dịch vụ của Người sử dụng cho mục đích tiếp thị (một cách ẩn danh).

 1. 7. Tiết lộ thông tin

Trừ khi được phép làm vậy thông qua Người sử dụng có liên quan, MB360 sẽ không tiết lộ bất cứ thông tin cá nhân nào của Người sử dụng cho bên thứ ba trừ trường hợp việc tiết lộ có liên quan với mục đích mà thông tin được thu thập (như đã trình bày trong khoản 6 ở trên).

 1. 8. Truy cập và cập nhật thông tin

Vào bất cứ khi nào, người sử dụng cũng có thể đươc yêu cầu xem thông tin cá nhân mà MB360 lưu giữ trên danh nghĩa để sửa chữa hay cập nhật bất kỳ thông tin cá nhân nào (tới mức mà Người sử dụng không thể làm vậy trên Website). Vui lòng gửi email cho MB360 tại support@Mb360.vn.

 1. 9. Lưu trữ thông tin

MB350 sẽ lưu trữ an toàn thông tin cá nhân của Người sử dụng tại Việt Nam hay bất kỳ quốc gia nào mà sau này MB360 có thể cung cấp Dịch vụ trong tương lai. Thông tin cá nhân của Người sử dụng qua đó có thể được đưa ra khỏi phạm vi Việt Nam.

 1. 10. Sự ghi nhớ

MB360 có thể giữ thông tin cá nhân của người sử dụng cả trước và sau khi đã hủy bỏ tài khoản của mỗi người, nhưng chỉ trong thời gian mà MB360 có quyền hợp pháp để làm như vậy.

 1. 11. Cookies

MB360 sử dụng các tập tin cookie trên website của mình. Cookies là các tập tin văn bản nhỏ được đặt trên trình duyệt của khách truy cập vào website của chúng tôi dành cho các mục đích lưu giữ hồ sơ và nhờ đó (lấy ví dụ) sở thích của bạn có thể được nhận ra khi bạn trở lại website của chúng tôi. Cookies bao gồm cả cookies tạm thời hoặc được xóa khi bạn đóng trình duyệt, cũng như cookies vĩnh viễn vẫn còn lưu trên thiết bị.

MB360 tham gia vào những chương trình quảng cáo được thực hiện bởi các bên thứ ba, đó là mục đích mà cookies quảng cáo và tái mục tiêu được sử dụng. Cookies quảng cáo giúp chúng tôi để làm cho việc quảng cáo phù hợp hơn đối với khách truy cập vào website, bằng cách hiển thị quảng cáo mà người dùng có thể quan tâm đến (dựa trên các website khác mà họ đã truy cập và lịch sử duyệt web trước đó) và tránh việc hiện các quảng cáo mà họ đã nhìn thấy.

Cookies tái mục tiêu cho phép MB360 giới thiệu cho khách truy cập về website của chúng tôi thông qua các website thuộc bên thứ ba. Những website này hiển thị cho người truy cập các quảng cáo về dịch vụ của MB360 dựa trên cookies thông báo cho website của bên thứ ba việc người truy cập đã từng vào website của MB360.

Các tập tin cookies chúng tôi  sử dụng hay là các dữ liệu liên quan đến lượng truy cập trên website của chúng tôi và website của bên thứ ba mà người truy cập vào website của chúng tôi cũng có truy cập sẽ được tổng hợp và chia sẻ với các thành viên khác trong chương trình quảng cáo của bên thứ ba. Các dữ liệu được chia sẻ không chứa bất kỳ thông tin cá nhân nào và không thể sử dụng để xác định bất kỳ người truy cập nào.

Bạn có thể lựa chọn không nhận cookie bằng cách điều chỉnh các thiết lập trong trình duyệt web của bạn. Để biết làm thế nào để thực hiện điều đó, cũng như để tìm hiểu thêm về cookie, bao gồm việc làm thế nào để xem các tập tin cookie đã được thiết lập những gì và làm thế nào để quản lý và xóa chúng, xin truy cập www.allaboutcookies.org.

 

Điều khoản sử dụng

 1. 1. Các Điều khoản

Bằng việc truy cập và sử dụng website Mb360.vn ("Website") và tất cả các dịch vụ được cung cấp bởi MB360 Limited ("MB360") thông qua Website ("Dịch vụ") , người hoặc tổ chức tham gia vào điều khoản này như một người sử dụng Website hoặc Dịch vụ, cùng với tất cả các cá nhân đại diện truy cập vào Website hoặc Dịch vụ (cũng như nhau, "Bạn" hoặc "Người sử dụng" ) đã chấp nhận và đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản sử dụng ("Điều khoản"). Người sử dụng chỉ có thể dùng Website và Dịch vụ phù hợp với các Điều khoản. Tất cả các quyền lợi không được cấp cho Người sử dụng trong các Điều khoản này được bảo vệ bởi MB360.

Các Điều khoản này áp dụng cho tất cả việc sử dụng Website (bao gồm việc sử dụng có trả phí của Dịch vụ), và bất kỳ bản thử nghiệm miễn phí nào của Dịch vụ.

 1. 2. Không tuân thủ theo các Điều khoản

Nếu một Người sử dụng không tuân thủ theo các Điều khoản, MB360 có thể, theo quyết định của mình và có hoặc không có thông báo, hủy bỏ hoặc đình chỉ tài khoản người dùng và từ chối cung cấp dịch vụ cho người dùng đó.

 1. 3. Các sửa đổi

MB360 bảo lưu quyền sửa đổi hoặc cập nhật các Điều khoản và các Dịch vụ mà nó cung cấp bất cứ lúc nào có hoặc không có thông báo cho người sử dụng, và cũng có thể thêm các mục mới sẽ được áp dụng trong các Điều khoản. Bất kỳ Người sử dụng nào tiếp tục sử dụng Website hoặc Dịch vụ sau bất kỳ thay đổi nào đã được thực hiện sẽ được mặc định đã đồng ý với những thay đổi. Do đó, người dùng nên kiểm tra những Điều khoản thường xuyên. Những phiên bản mới của Điều khoản sẽ được xác định theo ngày mà nó có hiệu lực.

 1. 4. Thông tin tài khoản

Để truy cập và sử dụng Dịch vụ, Người sử dụng cần phải:

 1. 1. Là 13 tuổi trở lên;
 2. 2. Là một người bình thường, vì các tài khoản và đăng nhập tài khoản có thể không được đăng ký hoặc truy cập thông qua chương trình hoặc các phương pháp tự động khác; và
 3. 3. Cung cấp một số thông tin về bản thân, trong đó có một tên thật đầy đủ và địa chỉ email ( được nhắc nhở bởi các Website) ("Thông tin tài khoản").

Tất cả các thành viên đã đồng ý cung cấp đúng, chính xác và đầy đủ thông tin tài khoản, và để duy trì và cập nhật kịp thời thông tin tài khoản của họ để đảm bảo rằng nó vẫn còn đúng, chính xác và đầy đủ.

 1. 5. Hủy bỏ tài khoản

MB360 có quyền hủy bỏ hoặc đình chỉ tài khoản của bất kỳ Người sử dụng nào tại bất kỳ thời điểm nào, và tất cả những Người sử dụng được quyền hủy bỏ tài khoản của họ với MB360 bất cứ lúc nào. Việc hủy bỏ sẽ dẫn đến việc vô hiệu hóa hoặc xóa các tài khoản của Người sử dụng.

Một email hoặc điện thoại yêu cầu cho MB360 để hủy bỏ một tài khoản người dùng không được coi là hủy bỏ. Người sử dụng chỉ có thể hủy bỏ tài khoản của họ thông qua Website. Nếu một người sử dụng chọn hủy bỏ tài khoản của mình, việc hủy bỏ sẽ không có hiệu lực trừ khi và cho đến khi tài khoản Người sử dụng đó không còn nợ nần về tiền bạc. Nếu bạn hủy dịch vụ trước thời điểm thanh toán theo tháng hiện tại, việc hủy bỏ sẽ có hiệu lực ngay lập tức và bạn sẽ không còn bị tính phí.

Tất cả các dữ liệu và nội dung của bạn sẽ bị xóa khỏi hệ thống của chúng tôi ngay lập tức khi bạn huỷ tài khoản. Nội dung này không thể được phục hồi một khi tài khoản của bạn bị hủy bỏ. MB360 không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại về sau bởi kết quả của việc hủy bỏ tài khoản, và nhiệm vụ của bạn là đảm bảo rằng bất kỳ nội dung hoặc dữ liệu mà bạn cần đã được sao lưu hoặc sao chép trước khi huỷ.

 1. 6. Giáng cấp tài khoản

Người sử dụng có thể giáng cấp tài khoản của họ (ví dụ, từ lớn về trung bình hoặc nhỏ, hoặc từ trung bình về nhỏ) bất cứ lúc nào bằng cách làm theo các bước trên Website. Việc hạ cấp sẽ có hiệu lực ngay lập tức. Không có việc hoàn lại phí cho bất kỳ phần không sử dụng nào do bất cứ tài khoản cấp cao hơn nào cung cấp.

Việc giáng cấp Dịch vụ của bạn có thể gây ra sự thất thoát về nội dung, hoặc các tính năng quyền hạn ở tài khoản của bạn. Nếu bạn chọn giáng cấp tài khoản, MB360 không chấp nhận bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào liên quan đến việc mất dữ liệu, nội dung, tính năng hoặc quyền hạn.

 1. 7. Thanh toán

Tất cả Dịch vụ được tính trước trên cơ sở hàng tháng và không được hoàn lại, bao gồm các tháng riêng sử dụng Dịch vụ, nâng cấp Dịch vụ hoặc hạ cấp hoặc các Dịch vụ không sử dụng trong một tài khoản mở. MB360 sẽ không chịu trách nhiệm trong bất kỳ trường hợp nào không được hoàn phí trong kết với các Dịch vụ. Một số thẻ tín dụng hợp lệ được quy định để thanh toán cho tất cả các tài khoản người dùng.

Nếu một Người sử dụng đang dùng thử bản miễn phí của Dịch vụ (được cung cấp trên Website), bản dùng thử miễn phí sẽ bắt đầu vào ngày mà tài khoản người dùng được lập ra và kết thúc 30 ngày sau đó. Vào cuối thời gian dùng thử miễn phí, Người sử dụng sẽ cần phải cung cấp số thẻ tín dụng hợp lệ để tiếp tục sử dụng các Dịch vụ.

MB360 sẽ tính phí vào thẻ tín dụng của Người sử dụng cho bất kỳ nâng cấp vào mà người dùng lựa chọn đối với các Dịch vụ vào đầu kì hóa đơn thanh toán tháng tiếp theo của Người sử dụng.

 1. 8. Chi phí

Chi phí tính cho các Dịch vụ ("Chi phí") có thể thay đổi bất cứ lúc nào bởi MB360 sau 30 ngày thông báo và sẽ được đăng tải trên Website. MB360 sẽ không có trách nhiệm đối với Người sử dụng hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về việc sửa đổi Chi phí.

 1. 9. Thuế

Tất cả Chi phí trên không bao gồm các loại thuế (trừ Việt Nam GST), và tiền bồi thường cho Người sử dụng và giữ cho MB360 vô can đối với bất kỳ khiếu nại bởi bất kỳ cơ quan thuế cho bất kỳ sự trả thiếu nào của bất kỳ chuyện mua bán, sử dụng, hàng hóa và dịch vụ, giá trị gia tăng, các thuế khác, cũng như mọi hình phạt và / hoặc lãi.

 1. 10. Trách nhiệm

Mỗi Người sử dụng phải chịu trách nhiệm cho tất cả kết quả của các hoạt động từ việc sử dụng các Dịch vụ. MB360 từ chối bất kỳ và tất cả trách nhiệm pháp lý liên quan đến việc dùng Dịch vụ của Người sử dụng, và sẽ không chịu trách nhiệm nếu một Người sử dụng bị bất kỳ thất thoát hoặc thiệt hại do hậu quả của việc sử dụng của các Dịch vụ, bao gồm (nhưng không giới hạn đối với) bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại phát sinh từ:

 1. 1. bất kỳ việc giáng cấp Dịch vụ mà Người sử dụng có thể lựa chọn thông qua Website; và
 2. 2. việc hủy bỏ tài khoản của bất kỳ Người sử dụng nào.
 1. 11. Dịch vụ được cung cấp “hiện hành”

Website và các Dịch vụ được cung cấp theo hình thức “hiện hành” và “sẵn có”, và các rủi ro trong việc sử dụng chúng bạn phải tự chấp nhận. MB360 không đảm bảo rằng: (a) Dịch vụ sẽ đáp ứng các yêu cầu cụ thể của bạn; (b) Dịch vụ sẽ không bị gián đoạn, hợp thời, an toàn, hoặc không có lỗi; (c) các kết quả có thể thu được từ việc sử dụng các Dịch vụ sẽ là chính xác và đáng tin cậy; (d) chất lượng của bất kỳ sản phẩm, dịch vụ, thông tin, hoặc những thứ khác được mua hay có được thông qua các Dịch vụ sẽ đáp ứng mong đợi của bạn; hoặc (e) bất kỳ lỗi nào trong các Dịch vụ sẽ được sửa chữa.

Bạn xác nhận việc MB360 có thể sử dụng các nhà cung cấp thuộc bên thứ ba để cung cấp phần cứng, phần mềm, mạng, kết nối, lưu trữ và công nghệ liên quan cần thiết để cung cấp cho Dịch vụ. Các hành vi và thiếu sót của những nhà cung cấp thuộc bên thứ ba có thể là ngoài tầm kiểm soát của MB360, và MB360 không chấp nhận bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại là do bất kỳ hành vi hoặc thiếu sót nào của mọi nhà cung cấp nào thuộc bên thứ ba.

Đại diện cho bản thân và các nhà cung cấp  thuộc bên thứ ba, MB360 không có bất kỳ sự bảo đảm nào khác được bao hàm hay áp dụng theo Điều lệ hoặc theo pháp luật hiện hành, trong phạm vi cho phép của pháp luật.

 1. 12. Trách nhiệm pháp lý

MB360 không chịu trách nhiệm pháp lý cho bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc biệt, do hệ quả hoặc tiêu biểu bao gồm (nhưng không giới hạn) những thiệt hại về lợi nhuận, sự tín nhiệm với khách hàng, việc sử dụng, các dữ liệu hay thiệt hại vô hình khác (thậm chí khi MB360 đã được thông báo về khả năng thiệt hại như vậy), phát sinh từ: (a) việc sử dụng hoặc không thể sử dụng Dịch vụ; (b) chi phí mua sắm hàng hóa và các dịch vụ thay thế từ bất kỳ mặt hàng, dữ liệu, thông tin, hay dịch vụ mua hay có được hay các tin nhận được hay giao dịch thông qua hoặc từ các dịch vụ; (c) truy cập trái phép vào hoặc thay đổi truyền dẫn và dữ liệu; (d) các tuyên bố hay hướng dẫn của mọi bên thứ ba liên quan đến các Dịch vụ; hoặc (e) bất kỳ vấn đề khác liên quan đến các Dịch vụ.

Toàn bộ trách nhiệm pháp lý tối đa của MB360 tuân theo hay có liên quan đến bản Hợp đồng này sẽ được giới hạn tới mức Chi phí trả cho MB360 bởi Người sử dụng có liên quan mỗi tháng, được nhân với 12.

 1. 13. Việc bồi thường

Mỗi Người sử dụng bồi thường, và sẽ tiếp tục được bồi thường, MB360 phủ nhận mọi liên đới trách nhiệm, các hành động, thủ tục tố tụng, các yêu cầu, chi phí, phí tổn mà MB360 có thể phải trả hoặc phải chịu hay gánh bởi việc sử dụng Dịch vụ của người sử dụng có liên quan.

 1. 14. Không sử dụng bất hợp pháp

Không Người sử dụng nào có thể dùng Website hay các Dịch vụ với mục đích bất hợp pháp hay trái phép, hoặc tải lên bất kỳ thông tin nào vi phạm giao ước bảo mật, bản quyền, nhãn hiệu thương mại hoặc tài sản trí tuệ khác hoặc quyền sở hữu của bất kỳ cá nhân, cơ quan hoặc tổ chức.

 1. 15. Không sử dụng với mục đích xấu

Người sử dụng chỉ có thể truy cập vào Website và các Dịch vụ thông qua giao diện được cung cấp bởi MB360, và không được phép sử dụng Website hoặc các Dịch vụ cho bất kỳ mục đích xấu nào, hoặc lạm dụng, quấy rối, đe dọa, dọa dẫm hoặc mạo danh bất kỳ Người sử dụng khác trên Website hay các Dịch vụ.

 1. 16. Sở hữu trí tuệ

Tất cả người sử dụng đồng ý rằng MB360 sở hữu tất cả các quyền sở hữu trí tuệ hiện có trong Website và Dịch vụ. Tuy nhiên, MB360 tuyên bố không có quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến những thông tin hoặc nội dung được tải lên Website bởi Người sử dụng.

 1. 17. Xây dựng thương hiệu MB360

Không Người sử dụng nào được công bố hay sử dụng thương hiệu MB360, việc xây dựng thương hiệu hay logo nếu có phải được sự cho phép bằng văn bản của MB360.

 1. 18. Hỗ trợ kỹ thuật và các trục trặc

MB360 sẽ cố gắng để kịp thời giải quyết (trong giờ làm việc hành chính) tất cả các vấn đề phát sinh về kỹ thuật trên Website hoặc có liên quan tới các Dịch vụ. Tuy nhiên, MB360 sẽ không chịu trách nhiệm cho mọi tổn thất bởi các sự cố thành phần hay toàn cục của Website hoặc bất kỳ trục trặc kỹ thuật nào dẫn đến việc không thể sử dụng Dịch vụ (dù toàn cục hay thành phần). Bạn đồng ý rằng nhóm hỗ trợ của MB360 có thể truy cập vào tài khoản của bạn trong tương lai để chẩn đoán và sửa chữa trục trặc.

 1. 19. Chính sách sử dụng hợp lý

Bạn đồng ý sử dụng tài khoản MB360 của bạn một cách hợp lý (kể cả nếu bạn đã đăng ký cho một tài khoản 'không giới hạn'). Nếu chúng tôi xác nhận rằng việc sử dụng tài khoản MB360 của bạn là không hợp lý hoặc việc sử dụng của bạn đang gây ra suy giảm hiệu năng cho bạn hoặc cho người dùng MB360 khác, chúng tôi có thể giới hạn việc sử dụng các Dịch vụ MB360 của bạn. Trong trường hợp đó, chúng tôi sẽ cố gắng thông báo trước và yêu cầu việc sử dụng cần được giảm tải trước khi áp dụng bất kỳ việc giới hạn cung cấp nào cho bạn ít nhất là 24 giờ.

 1. 20. Bảo mật

Người sử dụng có trách nhiệm duy trì tính bảo mật của tài khoản và mật khẩu trên Website. MB360 sẽ không chịu trách nhiệm cho mọi tổn thất hoặc thiệt hại phát sinh bởi sự thất bại trong việc giữ cho tên người dùng và mật khẩu an toàn.

MB360 nỗ lực nhằm giữ cho nội dung được tải lên bởi Người sử dụng an toàn, nhưng sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại do hành vi vi phạm an ninh, hoặc do truy cập trái phép hay viêc sử dụng các nội dung đó.

 1. 21. Luật chi phối và quyền tài phán

Các Điều khoản này sẽ bị chi phối bởi pháp luật Việt Nam và tất cả Người sử dụng tuân theo quyền tài phán của Tòa án Việt Nam cho mọi vấn đề hoặc tranh chấp phát sinh liên quan đến các Điều khoản này.

 

 

HÃY LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI NGAY HÔM NAY!